Rüyalar Bize Bizden Haber Getirir

11 Haziran 2021 Posta Gazetesi’nde yayınlanan röportaj.

İrfan Öner: “Bilinçteki Sıçramalar- Ezoterizm’de Rüyalar ve Boyutlar” isimli kitabınızın yeni baskısı yakın zaman önce gerçekleşti? Rüyalar bizim için neden bu kadar önemli?

Nimet Erenler Gülkökü: Rüyalar bizim iç dünyamızın bir yansımasıdır. Duygularımız ve düşüncelerimiz hakkında bize bilgi verir. İç dünyamızı dengelemek için iş başındadır. Adeta bir terapist gibidir. İnsanın kendinde fark etmediği, bastırdığı, anlayamadığı duyguları onarmak için ne gerekiyorsa yapar. Rüyalar insanın ruhsal dengelenmesi ve sağalması için doğal bir kaynaktır. Sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda bilim insanlarının buluşlarını rüyalar yoluyla keşfetmeleri rüyaları daha da önemli kılmaktadır. Rüyaların şifacı, yaratıcı düşünmeyi tetikleyici, sorunları çözümleyici ve gelecekten haber veren özellikleri kanıtlanmıştır. Bunlara dair örnekleri kitapta anlattım.

İrfan Öner: ‘Rüya nedir?’ bize kısaca anlatabilir misiniz?

Nimet Erenler Gülkökü :Rüya, insan beyninde ve uyku esnasında ortaya çıkan zihinsel faaliyetleridir. Ömrümüzün neredeyse yirmi beş yılını geçirdiğimiz rüya aleminin klasik tanımından daha farklı tanımlamak istersek bana göre rüya, bir boyut alemidir. Ve bu boyut alemi bize dünyadayken öte alem yaşantımızı hakkında bilgi verir. Şöyle ki, nasıl ki bu dünyada yaşarken bir rüya aleminden söz edebiliyorsak bedenimizi terk ettiğimizde de geçeceğimiz alemi buna benzetebiliriz. Mesela uyurken gündüz yaşadıklarımız sanallaşır. Uyandığımızda ise gece alemimiz sanallaşır. Bu gerçek sanal ilişkisinden yola çıkarak baktığımızda ise rüyalar bize, yaşam ile ölüm ötesinin ne olduğunu işaret eder. Ve adeta bu gerçekliği işaret eden bir delil niteliğindedir.

İrfan Öner: İnsanoğlunun rüyalarla ilişkisi tarih içinde nasıl bir gelişim gösterdi kısaca anlatabilir misiniz?

Nimet Erenler Gülkökü: Ülkemizde Bergama’da Asklepios tapınağında rüya terapi merkezleri vardı. O dönemlerin hekimleri bazı hastalıkları rüya üzerinden telkinle tedavi etmişler. Ve yine eski çağlarda rüya kahinlerinin olduğunu biliyoruz. Örneğin Yusuf peygamber en çok bilinen rüya kahinlerinden biridir. Ayrıca Mısır’da firavunların ve tarih boyunca hükümdarın saraylarında rüya yorumcularının olduğunu biliyoruz. Örneğin Antik Mısır’da Gize’de bulunan ve “Yaşayan heykel” ya da “Yaşayan görüntü” anlamına gelen büyük Sfenks’in ayakları arasında duran bir rüya kitabesi bulunmuştur.

“Rüya Kitabesi” IV.Tutmosis tarafından dikilmiştir. Tutmosis, 18.Hanedana mensup biridir. Genç yaşlarda iken bir gün Sfenks’in ayakları altında uykuya dalmıştır. Rüyasında Sfenks kendisiyle konuşur. Sfenks, şayet üzerini kaplayan ve neredeyse kendisini yutmakta olan kumları üzerinden temizlerse ileride kendisinin Firavun olacağı haberini verir. Tutmosis Sfenks’ten aldığı bu emre gerçekten itaat eder ve Sfenks’i restore ettirir ve gördüğü bu rüyayı da anıt olarak Sfenks’in ayaklarının arasına yerleştirir.

Rüyaların basit bir görüntüden ibaret olmadığını anlatan bu anıtın öyküsü rüya gerçekliğinin bir kanıtı olarak bin yıllardan bu yana dimdik bir anıt olarak öylece durmaktadır.
Bir de kitapta bahsettiğim başka bir örnek daha var. Malezya’nın dağlık bölgesinde yaşayan Senoi halkının çocuklarını küçükken rüyalar aracılığıyla eğitmeleri. Örneğin çocukları kötü bir rüya gördüklerinde (rüyasında bir hayvanın saldırması gibi) çocuğun korkmaması gerektiğini ve uykuya geçerek onunla mücadele etmesi telkin edilir. Böylece çocuklara cesareti ve mücadeleyi rüyaları üzerinden öğretirler.

İrfan Öner: Rüyalarımızı kategorilere ayırmak mümkün mü? Mümkünse nasıl?

Nimet Erenler Gülkökü: Mümkün

Bilinçaltı rüyalar
Lucid rüyalar( Berrak rüyalar)
Haberci rüyalar
Yaratıcı rüyalar
Mistik alemle irtibat sağlayan rüyalar
Ruhsal alemdeki varlıklarla temas
Evrensel enerjiyle temas
Şifacı rüyalar
Öğretici, eğitici rüyalar

İrfan Öner: Rüyalarımızın dilini çözmeyi başarmak bizlere ne kazandırır?

Nimet Erenler Gülkökü: Tahminlerin ötesinde Hem dünyasal hem ruhsal farkındalık sağlar. Kendimizi daha iyi tanımamızı ve problemlerimizin kaynağını görmemizi sağlar. Bize bizden haber getirir. Enerjimizin yükselmesini sağlar. O yüzden rüyalarımızı mutlaka çözümlememiz gerekir.

İrfan Öner: “Kitabı kadın atalarımızın ruhlarına, dünya kadınlarına ve kadın bilincine” adıyorsunuz. Nedenini açıklar mısınız?

Nimet Erenler Gülkökü: Newton’un çok güzel bir sözü var diyor ki “Biz devlerin omuzlarında yükseliyoruz.” Bu şu demek geçmişten gelen bir miras var ve bu mirasın sahibi atalarımızdır. Onlar bizlere bu mirası bırakırken bedellerini ödediler. Bu hatırlanmayı hak ettiklerine inanıyorum . Bahsettiğim kitabın adı Gayanna’dır. Ayrıca kadınlar rüyalarına ve sezgilerine erkeklerden daha çok önem verirler. Bir de “Bilinçteki Sıçramalar” kitabımdan hemen sonra yazmayı planladığım kitabı kadın bilinci üzerine yazacaktım. Dolayısıyla bu kitaba dair ön bir mesaj verdim.

İrfan Öner: Son olarak eklemek istedikleriniz…

Nimet Erenler Gülkökü: Şu çok önemli bilginin altını çizmek istiyorum: Gündüz gelişim gece oluşum döngüsü vardır.. Yani gündüz gelişen olaylar gece rüyaların da katkısıyla hücre hafızasına yerleşir. Ve DNA’lar tarafından kodlanır. Bu bilgiler iyi de olabilir kötü de olabilir. O nedenle rüyaların çözümlenmesi bilinç altına yerleşmesi ve daha sonrada kalıcı olarak kodlanması gerçeği rüyaları ciddiye almamızı gerektirmektedir.                                  Rüyaları hatırlamalıyız.
Rüyaları kontrol edebiliriz. Rüyaları aydınlanma yöntemi olarak işletebiliriz.
Uyku ve rüyada zihnin işlevselliği ve gece epifiz bezinden salgılanan melatonin, seretonin, dimetiltriptamin gibi kimyasallar öğrendiğimiz bilgileri, duyguları ve düşünceleri, yaşamsal deneyimleri hücre hafızasına kodlar. Bu doğal kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek niyetimizde. Kötü bir rüya gördüysek onu suya anlatmalıyız, su arındırır. Rüyada her gördüğümüz deniz, at, araba, kuş, yılan gibi semboller genel bir anlamla yorumlanmaz. O nedenle rüya yorumunu öğrenmeliyiz. Örnek olması açısından okurlarımdan gelen rüyaları üzerine yaptığım on dokuz farklı rüya analizine yer verdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir