İnsanlığın Apocrypha’sı

insanligin apocryphasi

Tora ve Tevrat'a Dair Bir Ta'likat

Tanrıyı tanımak için bir adım daha atmak ...

Değerli okur; Dinler tarihine yapacağımız yolculuğa ait bu ikinci kitapta; Kur'an'da da bahsi geçen Lut kavmi, Sodom ve Gomoro'nun helakı, Adem, Nuh, İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Davut ve Süleyman'ın tarihsel izlerini, Yahudilerin kutsal kitabı Tora ve Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an ile ilişkisi üzerinden incelenerek kaleme alınmış bir çalışmadır.

Kadim bir öğreti olan okültizm, doğa ve evren yasalarını kavrama bilgisini içerir. Pekiyi tek Tanrı'lı dinlerin ortaya çıkmasının sebebi neydi? Belirgin olarak Nuh ile başlatılan, İbrahim ile devam ettirilen ve günümüze dek gelen tek Tanrı kavramı, gerçekte insan bilincine katkı sağlayabildi mi? Yoksa bir tümden gelim yanılsamasına mı sebep oldu? Oysa bir bütünü kavramak, ancak parçaları bir araya getirmekle mümkün olabilecektir.

Pekiyi bu tek Tanrı ve Tanrılar kimdi? Şayet bir Yaratıcıdan bahsediliyor ise onu kim bilebilir? Ancak O'na yolculuk yapılabilir. Bu da kavrayışla mümkündür. O halde, Yaratıcıyı ve Tanrı'yı ayırt etmek, ancak farkındalıkla mümkün olacaktır.

Tanrılar da bizim gibi ete ve kemiğe bürünmüş, bize benzemekteydiler. Onlar da bizim gibi öfkeleniyor, intikam alıyor, yiyip içiyor, dilediğini ödüllendirip dilediğini cezalandırabiliyorlardı. Kısaca onlar dünyanın "Efendi"leriydi... İnsan ise; bu "Efendi"lere hizmet eden Kul'ları... Bir kısım Tanrılar, insanın ruhsal ve bedensel gelişimi için aracılık ederken; bir kısım Tanrılar ise insanı, aralarında yaptığı akitle kendine hizmet için bağladı.

İşte bu kitapla beraber; Tanrı'yı tanımak için çıktığımız yolculuğa, bir adım daha atmış olacağız...

(Tanıtım Bülteninden)
 
 

Kitaptan Alıntılar

 • Nimet Erenler Gülkökü
  Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak(!); karanlığı, karanlıkla karartmaktan başka bir şey olmayacaktır.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Bir kadın, toplumun bilinç seviyesini etkileyebilecek en önemli faktördür.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Aklın sınırlarını zorlama derecesindeki yapılmış çalışmaya rağmen, ötesine geçilemeyen bir noktaya gelindiğinde inanç devreye girer ki, bu da "Akıllı inanç"tır.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Dünyaya gelme nedenimiz ruha hizmet etmektir, bedene değil!
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Korku, insanın yaratıcı düşünceye ulaşmasına ve özgürleşmesine mâni olan bir içgüdüsel tepkidir.
  Nimet Erenler Gülkökü
 

Comments are closed.