fbpx

İnsanlığın Apocrypha’sı

insanligin apocryphasi

Tora ve Tevrat'a Dair bir Ta'likat

Tanrıyı tanımak için bir adım daha atmak ...

Değerli okur; Dinler tarihine ulaşmakımızın yolculuğa ait bu ikinci kitapta; Kur'an'da da bahsi geçen Lut kavmi, Sodom ve Gomoro'nun helakı, Adem, Nuh, İbrahim, İshak, Yakup, Yusuf, Musa, Davut ve Süleyman'ın tarihi izlerini, Yahudilerin kutsal kitabı Tora ve Müslümanların ünlü kitabı olan Kur 'bir ile birlikte çalışan biriyle kaleme alıyor bir çalışmadır.

Kadim bir öğreti olan okültizm, doğa ve evren yasalarını kavrama bilgisini içerir. Pekiyi tek Tanrı'lı dinlerin ortaya çıkmasının sebebi sebebi neydi? Belirgin olarak Nuh ile başlatılan, İbrahim ile devam ettirilen ve günümüze dek gelen tek Tanrı'daki, gerçekte insan bilincine ulaşılabilirdi mi? Yoksa bir tümden gelim yanılsamasına mı sebep oldu? Oysa bir bütünü kavramak, ancak bir arada arayabilirseniz mümkün olacaktır.

Pekiyi bu tek Tanrı ve Tanrılar mı? Şayet bir Yaratıcıdan bahsediliyor ise onu kim bilebilir? Ancak O'na yolculuk edilir. Bu da kavrayışla olabilir. O halde, Yaratıcıyı ve Tanrı'yı ​​ayırt etmek, ancak farkındalıkla olmasını istediğiniz.

Tanrılar da bizim gibi ete ve kemiğe bürünmüş, bize benzemekteydiler. Onlar da bizim gibi öfkeleniyor, intikam alıyor, yiyip içiyor, dilediğini ödüllendirip dile getirerek cezalandırabiliyorlardı. Kısaca onlar dünyanın "Efendi" leriydi ...

İnsan ise; bu "Efendi" lere hizmet eden Kul'leri ... Bir kısım Tanrılar, insanın ruhsal ve bedensel olduğu için aracılık olduğu; bir kısım Tanrılar ise insanı, aradığı sırada akitle kendine hizmet için bağladı.

İşte bu kitapla beraber; Tanrı'yı ​​tanımak için çıktığımız yolculukuğa, bir adım daha atmış olacağız ...

(Tanıtım Bülteninden)
 
 

Kitaptan Alıntılar

 • Nimet Erenler Gülkökü
  Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak(!); karanlığı, karanlıkla karartmaktan başka bir şey olmayacaktır.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Bir kadın, toplumun bilinç seviyesini etkileyebilecek en önemli faktördür.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Aklın sınırlarını zorlama derecesindeki yapılmış çalışmaya rağmen, ötesine geçilemeyen bir noktaya gelindiğinde inanç devreye girer ki, bu da "Akıllı inanç"tır.
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Dünyaya gelme nedenimiz ruha hizmet etmektir, bedene değil!
  Nimet Erenler Gülkökü
 • Nimet Erenler Gülkökü
  Korku, insanın yaratıcı düşünceye ulaşmasına ve özgürleşmesine mâni olan bir içgüdüsel tepkidir.
  Nimet Erenler Gülkökü
 

Comments are closed.