Muazzez İlmiye Çığ ile Tarihe Geçecek Ropörtaj

Tarihe Geçecek Bir Röportaj

Muazzez İlmiye Çığ'a Bu Sorular Daha Önce Hiç Sorulmadı

 
 • Sümerler kimdir? “Nibiru” denen bir gezegenden mi geldiler? Sümer tabletlerinde buna dair bir bilgi var mı?
 • Samuel Kramer’in açıklamasına göre Sümerler, ileri düzeyde bilgileri kendilerine Tanrılarının öğrettiğini söylüyorlar. Bu konuda siz neler söylersiniz?
 • Adem ile Havva mitolojisi Sümerler’de de geçiyor mu?
 • Sümer Tanrıları, insanlara Homo Sapiens Sapiens formuna sıçrama yaptırmak üzere genetik müdahalede bulundu mu?
 • Bugün içinde bulunduğumuz teknolojik çağda yapay zekalarla insana yeni bir format atılacak mı?
 • Sümerlerin inanç sistemi çok tanrılı mıydı? Tek tanrılı dinler ne zaman başladı?
 • Kur’an, İncil ve Tevrat’ta geçen bilgilerin kaynağını Sümerlerden geldiğini yazıyorsunuz. Minarelerde ve kubbelerde yer alan ay sembolü Sümerlerin Ay Tanrısı Sin’in sembolü mü?
 • Türklerle Sümerlerin aynı kökten geldiğini söylüyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız?
 • Sümer dilinin Ural- Altay dil ailesinden geldiğini söylüyorsunuz. Peki Naacal diye bir dil var mı?
 • Ne kadar Sümer tableti müzemizde koruma altında?
 • Sümerlerin sosyal toplum yapıları, aile yapıları, günlük yaşayışları hakkında neler söylersiniz?
 • Sümerler anaerkil mi ataerkil miydi?
 • Sümerlerde kadın erkek ayrımcılığı var mıydı?
 • Baş örtüsü ve kutsal fahişe ilişkisi hakkında Sümer metinlerine dayanarak yaptığınız açıklamalar ve yazılarınızdan dolayı tatsız bir sorgulama yaşadınız? Bize bu süreçten bahseder misiniz? Bir de bu kutsal fahişe ne anlama geliyor?
 • İnanna ile Kabe ilişkisi var mı?
 • Günümüz kadınına bakış açınız nedir?
 • Bu güne kadar size “keşke bu soruyu sorsalardı” dediğiniz bir soru var mı?
 • Yaşamınızı bir kelimeyle veya bir cümleyle anlatsaydınız ne derdiniz?
Ve Muazzez İlmiye Çığ’a bu röportajda sormam için sosyal medya üzerinden bana emanet edilen bir kaç soru ile programı tamamladık.
Sosyolog Nimet Erenler Gülkökü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir