Kadınlar Oğullarında Derin İzler Bırakır

Kadınlar oğullarında derin izler bırakır

Kadınlar oğullarında derin izler bırakır

GAYANNA kadın erkek hepimizi yakından ilgilendiren bir içerikle kendinden çok söz ettirecek.

Medya Ege | 16 Ağustos 2019

Sosyolog, Zen Eğitmeni, Aile Danışmanı olan Nimet Erenler Gülkökü, batı bilimiyle mistik felsefeyi harmanlayan bir yazar olarak, beklenen GAYANNA adlı beşinci kitabı ile okurlarıyla buluştu. Kaynak: Kadınlar oğullarında derin izler bırakır

Peki, yazar GAYANNA adlı bu kitabıyla okuyucuya nasıl bir mesaj vermek istiyor? 

Toplumumuz hızlı bir değişim ve dönüşüm içindedir. Teknolojik çağın sunduğu hızlı bilgi akışı kültürlerin birbirine geçiş hızı, tüketim bilinciyle ihtiyaçlar ötesi isteklere ulaşma arzusu, dengeleri ve değerleri alt üst etmektedir. İşte bu hızlı değişim, kadın ve erkeğin yaşam karşısındaki mücadele gücünü zayıflatarak, ruhsal ve fiziksel sağlığını önemli derecede olumsuz etkileyerek bozundurmaktadır. İhtiyaçlar üstü bir tüketim, artık inkâr edilemez bir boyuta taşınmıştır.

Bütün bu olumsuz durum içinde “GAYANNA” kadın ve erkeğin birbirleriyle çatışmalarının, onları; yaşam karşısında zayıflatan ve yıpratan bir durum olduğunu sorgulatır. Sorunların neler olduğunu, gerçek hayattan alınan örnekler üzerinden tanım, teşhis ve çözüm önerilerinde bulunur.

Yazar Nimet Erenler Gülkökü “Mutluluk nedir?” sorusuna ise şu yanıtları veriyor.

Gerçek mutluluk, maddi varlığımızla değerler ölçeklerini buluşturmaktır. Yaşamda yüklendiğimiz ve doğru bildiğimiz yanlışlar içindeyiz. Farkında olamadan bu yanlışları yaşıyor ve yaşatıyoruz. Kadın ve erkek arasındaki kavgaların sebepleri de yine bu yanlışlardan kaynaklanmaktadır. “GAYANNA” kitabı içerik olarak, kadın bilincini ele alıyor. Kadının iç dünyasını sorgulatırken erkekle beraber nasıl bir bütünlük oluşturabileceklerinin izlerini sürüyor. Kadın ve erkek ancak birlikte evrilebilirler. “Her kadının içinde bir erkek her erkeğin içinde bir kadın gizlidir.” Bunun için birbirlerini anlamaya ve anlaşmaya ihtiyaçları var. Bu kitapta ayrışma değil, birlik bilincine ulaşmak ve gelecek nesle maddî ve manevî daha sağlıklı bir gelecek emanet etmenin sorumluluğu var. Kitabın içeriğinde kadın ve erkek arasında yaşanan ve yakın bir süreci içine alan çatışmaların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı bilimsel ve bilgisel yöntemler ışığında irdelenme var.

Değeri bilinmeyen erdemli insanlar var aramızda

Dünyayı tüketenlere karşı değerleri yaşatmak isteyen ve değeri bilinmeyen erdemli insanlar var aramızda. Bu erdemli insanlar azınlık olarak tüm umursamazlıklara rağmen dik durarak büyük çaba harcıyorlar/harcıyoruz. Ancak iş işten geçtiği zaman mı bu değerlere sahip çıkacağız? (!) Ne kıymeti olacak! Bir çok şey ziyan olduktan sonra..

Hala vaktimiz var. Her gün işlenen cinayetleri, tecavüze uğrayan masum çocukları, mutsuz kadınları ve erkekleri bu kötülüğün içinden kurtarabiliriz. Bunu el birliğiyle yapabiliriz. Sadece fırsat istiyoruz. Bu bilinci, farkındalığı, erdemi, benliği, insanlığı korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için görevlerimizi yapmaktan yorul sakta vazgeçmeyeceğiz. İşte Gayanna bu amaca hizmet için kaleme alınan bir kitaplardan biridir.

Dünya anne kendisine verdiğimiz kötülüğü sağaltabilecek güçtedir. Ancak biz onun kollarında ve kucağında yaşarken ona ihanet içindeyiz. Ve onu tüketirken kendimizi tükettiğimizin farkında bile değiliz. Çünkü kör nefislerimiz sakinleşeceğine aldıkça almak istiyor. Biz onu eğiterek doyurmazsak o hep isteyecektir. Ta ki insan kendini tüketinceye kadar.

Kadın ilk eğitmendir. 

Kadın bilinçlenirse ve geçmişten gelen tortularından arınırsa acılarımız diner ve daha erdemli bir insanlık anlayışına doğru tekâmülümüzü sürdürebiliriz.  Kadındır ilk duygusunu çocuğuna aktaran. Kadının ruhsal, bedensel ve sosyal yönden güçlü ve sağlam bir bilince doğru eğitilirse bu sağlıklı duygu ve düşüncesini çocuklarına, eşine ve çevresine aktaracaktır.

Kitap, verdiği mottolarla, farkındalığı oluşturan ve benlik bütünlüğünü, özgüveni, kişisel saygınlığı, sağduyuyu, geçmişin deneyimlerini şimdide anlamlandırarak geleceğe taşıma fırsatı sunmaktadır. Geleceği “İnsânlığa” armağan etmek isteyenlerin başarması dileğimle..

Gülkökü, son olarak “İşte mutluluk bunları yaşama armağan etmektir.”diyerek tamamlıyor sözlerini.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir